Istorija

1997 metų pavasarį, balandžio 25 dieną, Utenos muzikos mokyklos salėje nuskambėjo pirmojo vargonų muzikos festivalio akordai. Renginys vyko tris dienas iš eilės ir vadinosi "Vargonų dienos". Šalia uteniškių muzikinių pajėgų jame pasirodė ir žymiausi šalies muzikai: vargonų Maestro Leopoldas Digrys ir operos dainininkas Vladimiras Prudnikovas.

1998 metų festivalis vyko jau keturias dienas. Jame dalyvavo ir Utenos muzikos mokyklos jaunieji vargonininkai: Renata Bugvilionytė, Renata Stasiulionytė, Jolita Urbonaitė, Gediminas Štikonas. Kartu skambėjo ir profesionalų atliekama muzika: vargonais griežė Bernardas Vasiliauskas, Balys Vaitkus, saksofono improvizacijomis žavėjo Petras Vyšniauskas.

1999 metais buvo įkurta viešoji įstaiga Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, kuri gyvuoja iki šiol. Festivalis išsiplėtė tiek savo geografija, tiek apimtimi. Koncertai buvo pradėti rengti Utenos apskrities bažnyčiose ir už apskrities ribų: Rokiškyje, Biržuose, Panevėžio ir Trakų rajonuose bei sostinėje. Nuo trijų dienų renginio iki mėnesį trunkančio vargonų muzikos forumo – taip per dešimtmetį išaugo Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis.
Per praėjusį dešimtmetį įvyko virš 70 koncertų bažnyčiose ir koncertų salėse. Koncertavo didelis būrys kolektyvų ir atlikėjų.

Svarbiausi festivalio tikslai:
1) Švietėjiška misija; vargonų ir klasikinės muzikos populiarinimas;
2) Vargonų, kaip didelės kultūrinio paveldo vertybės puoselėjimas ir saugojimas;
3) Kūrybinis bendravimas su kraštiečiais muzikais, nuolat juos kviečiant į festivalio renginius;
4) Klausytojų supažindinimas su garsiais šalies ir užsienio muzikais.

Orkestrai: Kauno jaunimo simfoninis orkestras, Lietuvos kamerinis orkestras, Klaipėdos kamerinis orkestras, kamerinis orkestras „Mezzo“, kamerinis orkestras „Archi Vilnensis“, Vilniaus B. Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos kamerinis orkestras, Nacionalinės M. K. Čiurkionio menų mokyklos styginių orkestras.
Chorai: Vilniaus savivaldybės choras "Jauna muzika", valstybinis choras "Polifonija", Vilniaus pedagoginio universiteto mišrus choras "Ave vita", choras "Vilnius", Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokylos choras.
Solistai: Irena Milkevčiūtė, Judita Leitaitė, Gintarė Skerytė, Regina Šilinskaitė, Asmik Grigorian, Dainius Stumbras, Vladimiras Prudnikovas, Regina Maciūtė, Natalija Katilienė, Dainius Puišys, Danguolė Juodikaitytė, Skaidra Jančaitė, Inga Ulevičiūtė, Sabina Martinaitytė, Liudas Mikalauskas.
Vargonininkai: Leopoldas Digrys, Bernardas Vasilaiuskas, Gediminas Kviklys, Balys Vaitkus, Renata Marcinkutė – Lesieur, Gabija Narušytė, Jūratė Landsbergytė, Zita Lukošiūnienė, Dainius Sverdiolas, Audra Telksnytė, Nora Grikštaitė, Jurgita Kazakevičiūtė.
Instrumentalistai: saksofonininkas Petras Vyšniauskas, smuikininkas Martynas Švėgžda von Bekker, gitaristai Algimantas Pauliukevičius ir Jaroslavas Cechanovičius.

Festivalyje dalyvavo ne tik Lietuvos atlikėjai, bet ir svečiai iš užsienio:fleitininkas Carsten Hustedt, obojininkė Stefani Bloch, vargonininkė Ulrike Lausberg, vargonininkas Vytenis Vasyliūnas iš Vokietijos; smuikininkė Audra Sharp iš Kanados; Maskvos jaunųjų talentų kvintetas; violončelininkė Toril Syrrist - Gelgota ir altininkas Povilas Syrrist - Gelgota iš Norvegijos; trimitininkas Todd Craven ir trombonininkė Laurie Penpraze iš JAV.

2006 metais vyko jubiliejinis X - asis Aukštaitijos vargonų muzikos festivalis, kurį globojo iškilus Lietuvos Maestro Saulius Sondeckis.
Štai jo palinkėjimai jubiliejiniam festivaliui: "Kokia prasminga šventė dovanojama Aukštaitijai, jos žmonėms: jaunimui ir vyresniesiems."

Sugrojo piliorių kamienuos
Garsai ne šios žemės preliudo
Prasiplėtė akmenio sienos
Ir gotikos skliautas sujudo.

Vinco Mykolaičio - Putino metafora veržiasi žodžiu į vargonų didybės ir grožio paslaptį, kviesdama išgirsti galingas muzikos gelmes. Jau šimtmečius vargonai karaliauja muzikos instrumentų valdose, o krikščionybė pasirinko juos savo bažnytinės muzikos šeimininkais. Vargonų garsai skatina maldai, suteikia paguodą netekties ar skausmo valandą, džiaugsmu užlieja sielą laimės ar šventės dieną. Net ir nereliginėse apeigose vargonų muzika padeda žmogui susikaupti, mintimis paskęsti savyje, tai prisiminimais grįžtant atgalion, tai pasukti į svajonių pasaulio dausas. Vargonų garsais gaivinami, atrandame ramybę, grįžtančios vilties džiaugsmą.

Prieš dešimtmetį Utenoje gimęs renginys, šiandien jau prasiskverbęs į tolimiausius Aukštaitijos kampelius, skleidžia tauriąją muziką, kartais mūsuose paliekamą užmarštyje ar nepagarboje... Šlovė Utenai, jos bendruomenės elitui, suvokiančiam reikšmę rūpestingai puoselėti tikrąsias, laiko patvirtintas vertybes. Uteniškiai gali didžiuotis savojo festivalio sumanytoja, jo "spiritus movens", puikia vargonininke Zita Lukošiūniene. Ji verta didžiojo Lietuvos vargonininkų ir vargonų muzikos meno ugdytojo, prof. Leopoldo Digrio mokinė, netausodama savęs, atliko didelį, neįkainuojamą darbą.
Aukštaitijos X - asis vargonų muzikos festivalis tapo visai Lietuvai reikšminga kultūros švente. "Linkiu jam ilgus metus gyvuoti, turtinti žmogaus dvasią, garsinti Uteną ir Aukštaitiją."