Fotogalerija

2001m.


Jaunųjų talentų kvintetas iš Maskvos.Solistę Skaidrą Jančaitę ir vargonininkę Audrą Telksnytę sveikina Utenos Kristaus žengimo į dangų bažnyčios klebonas A. Butė.Griežia Balio Dvariono 10 - metės muzikos mokyklos kamerinis orkestras, diriguoja Petras Kunca.Festivalio uždarymas su choru "Jauna muzika".